75%
Còn một bước quan trọng nữa…
Lớp học diễn ra trong NHÓM HỌC KÍN.
Nếu bạn không vào nhóm kín, bạn sẽ không học được.

Vào nhóm Zalo https://zalo.me/g/ufzryd726ngay trước khi đồng hồ chỉ về số 00:00:00

Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm được nữa
Giờ
Phút
Giây

CHÚ Ý: Nếu bạn dùng máy tính, hãy đăng nhập vào Zalo trước, sau đó bấm nút trên để vào nhóm học.