CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CỦA QUÝ VỊ
LƯU Ý:
Đăng ký của quý vị chỉ được hoàn thành sau khi quý vị hoàn tất chuyển khoản theo hạng vé đã chọn.
(Đối với hạng vé Miễn Phí quý vị có thể bấm hoàn tất và sẽ được tự động thêm vào lớp học mà không cần phải làm gì thêm)
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Tên tài khoản:

Hồ Anh Thư

Ngân hàng:

Á Châu Bank (ACB)

Số tài khoản:

245 428 709