Bài 18. Sinh Viên Quốc Tế Có Bị Cấm Làm Việc Ngoài Trường

Quý phụ huynh quan tâm chương trình Coaching 1:1 Đường Vào Đại Học Mỹ cùng cô Ái Liên, xin vui lòng điền thông tin vào form đăng ký tại link này: https://forms.gle/MGjwAE64kf2JQPes5