BẢN ĐỒ DẠY CON TỪ A - Z

Đây là lộ trình “Bản đồ cho cha mẹ học dạy con từ A – Z” được Liên và đội ngũ sắp xếp theo thứ tự từng bước từ 1 đến 10. Các khóa học trong “Bản Đồ Dạy Con Từ A – Z” này lộ trình tối ưu, được sắp xếp có hệ thống để giúp quý vị có thể dễ dàng nắm bắt các kiến thức và phương pháp dạy con một cách tốt nhất.

Khóa học Miễn Phí
ky luat khong nuoc mat ths tran thi ai lien 2

1. Kỷ Luật Không Nước Mắt

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND4,000,000
day con nhan cach ngu tu nhan ths tran thi ai lien

2. Dạy Con Ngũ Tự Nhân

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
cha me am hieu ths tran thi ai lien

3. Cha Mẹ Am Hiểu

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
cha me hon nhien ths tran thi ai lien

4. Cha Mẹ Hồn Nhiên

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
cha me dong hanh ths tran thi ai lien

5. Cha Mẹ Đồng Hành

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
tu duy phan bien ths tran thi ai lien

6. Tư Duy Phản Biện

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
tri tue cam xuc ths tran thi ai lien

7. Trí Tuệ Cảm Xúc

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
day con tu duy phan bien ths tran thi ai lien

8. Dạy Con Tư Duy Phản Biện

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
day con tri tue cam xuc ths tran thi ai lien

9. Dạy Con Trí Tuệ Cảm Xúc

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,500,000
day con giai quyet van de ths tran thi ai lien

10. Dạy Con Giải Quyết Vấn Đề

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé