BẢN ĐỒ DẠY CON TỪ A - Z

Đây là lộ trình “Bản đồ cho cha mẹ học dạy con từ A – Z” được Liên và đội ngũ sắp xếp theo thứ tự từng bước từ 1 đến 10. Các khóa học trong “Bản Đồ Dạy Con Từ A – Z” này lộ trình tối ưu, được sắp xếp có hệ thống để giúp quý vị có thể dễ dàng nắm bắt các kiến thức và phương pháp dạy con một cách tốt nhất.

Khóa học Miễn Phí
5 1

1. Kỷ Luật Không Nước Mắt

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND4,000,000
Dạy Con Nhân Cách Ngũ Tự Nhân

2. Dạy Con Ngũ Tự Nhân

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Cha Mẹ Am Hiểu

3. Cha Mẹ Am Hiểu

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Cha Mẹ Hồn Nhiên

4. Cha Mẹ Hồn Nhiên

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
17

5. Cha Mẹ Đồng Hành

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Tư Duy Phản Biện

6. Tư Duy Phản Biện

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Trí Tuệ Cảm Xúc

7. Trí Tuệ Cảm Xúc

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
Dạy Con Tư Duy Phản Biện

8. Dạy Con Tư Duy Phản Biện

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
9 1

9. Dạy Con Trí Tuệ Cảm Xúc

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,500,000
Dạy Con Giải Quyết Vấn Đề

10. Dạy Con Giải Quyết Vấn Đề

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé