CHÍNH SÁCH BẢO LƯU & HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

1. Chính sách bảo lưu khóa học

Đối với khoá học Online qua zoom và khóa học online qua video quay sẵn trên website tranthiailien.com: Học viên có thể học lại miễn phí trọn đời theo lịch học của công ty, hoặc theo hình thức học lại khóa học đó trên website. Nếu chưa có tài khoản trên website xin vui lòng liên hệ email: info@bancuabe.org để được hỗ trợ tạo tài khoản và cập nhật khóa học đó vào tài khoản của bạn.

Lưu ý: Học viên có thể đổi sang khóa học khác đồng học phí tính tại thời điểm đổi khóa học nếu không tham gia khóa học đã đăng ký.

Liên hệ Hotline Bạn Của Bé qua 090 666 7734 hoặc email info@bancuabe.org để được hỗ trợ.

2. Chính sách hoàn trả học phí

Các khóa học đã mua học trên website tranthiailien.com không có chính sách hoàn trả lại học phí. Học viên có thể chọn một trong các phương án:

  • Bảo lưu khóa học (xem chi tiết tại “Chính sách bảo lưu” bên trên)
  • Đổi sang các khóa học khác
  • Chuyển đổi sang ấn phẩm khác

Lưu ý: Trường hợp học viên đã xuất hóa đơn sẽ không áp dụng chính sách hoàn trả học phí

Chính sách hoàn tiền khóa học chỉ áp dụng với bộ khóa học “Bản Đồ Dạy Con Từ A-Z” (không tách riêng lẻ từng khóa, mà tính tổng cộng 10 khóa học)

Chính sách hoàn tiền khóa học KHÔNG áp dụng với những khóa học khác trên website.

– Với khóa học mua qua chuyển khoản: chính sách hoàn tiền áp dụng trong vòng 7 ngày kể từ lúc bạn đặt đơn hàng (không tính thời gian từ ngày chuyển khoản mở khóa học).
Cách hoàn: liên hệ email: info@bancuabe.org với tiêu đề: xin vui lòng hoàn trả học phí tên khóa học, cung cấp mã đơn hàng, hình ảnh đã chuyển khoản trước đó, email và số tài khoản để yêu cầu hoàn tiền. Tiền sẽ được hoàn cho bạn trong vòng 5 ngày làm việc sau khi 2 bên xác nhận thông tin là chính xác. 

– Với khóa học mua qua thanh toán thẻ trên hệ thống Payon: Tiền hoàn lại trừ đi 2,8% tổng mức học phí để trả phí giao dịch thanh toán của Payon. Chính sách hoàn tiền áp dụng trong vòng 7 ngày kể từ lúc bạn đặt đơn hàng (không tính thời gian từ ngày chuyển khoản mở khóa học).
Cách hoàn: liên hệ email: info@bancuabe.org với tiêu đề: xin vui lòng hoàn trả học phí tên khóa học, cung cấp mã đơn hàng, hình ảnh đã chuyển khoản trước đó, email và số tài khoản để yêu cầu hoàn tiền. Tiền sẽ được hoàn cho bạn trong vòng 5 ngày làm việc sau khi 2 bên xác nhận thông tin là chính xác.

– Không áp dụng hoàn tiền đối với khóa học có hình thức trả góp.