Các khóa học của
Ths. Trần Thị Ái Liên

Các khóa học hiện có 

1. KHÓA HỌC NỀN TẢNG MIỄN PHÍ

Khóa học Miễn Phí
5 1

1. Kỷ Luật Không Nước Mắt

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

Sach ky luat khong nuoc mat tran thi ai lien

Ebook Kỷ Luật Không Nước Mắt

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

2. PHỤ HUYNH CÓ CON NHỎ TỪ 0 - 8 TUỔI

VND1,390,000
CCADC 2

Cho Con Ăn Đúng Cách

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,250,000
Niềm Vui Hằng Ngày

Niềm Vui Hằng Ngày

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
DAY CON TU BAO VE

Dạy Con Tự Bảo Vệ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
PHONG TRANH TON THUONG TAM LY TUOI THO

Phòng Tránh Tổn Thương Tâm Lý Tuổi Thơ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
Dạy con về tài chính

Dạy Con Về Tài Chính

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
Dạy con trí tuệ vượt khó

Dạy Con Trí Tuệ Vượt Khó

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Cha Mẹ Am Hiểu

3. Cha Mẹ Am Hiểu

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
Một năm đầu đời phát triển toàn diện

Một Năm Đầu Đời Phát Triển Toàn Diện

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

3. PHỤ HUYNH CÓ CON TEEN TỪ 8 - 18 TUỔI

Có Thể Học Thử
DVDHM FULL COURSE

Đường Vào Đại Học Mỹ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

Có Thể Học Thử
An Toàn Tài Chính Mỹ Ths. Trần Thị Ái Liên

An Toàn Tài Chính Du Học Mỹ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
NHỮNG RỐI LOẠN TÂM LÝ THƯỜNG GẶP Ở TEEN

Những Rối Loạn Tâm Lý Thường Gặp Ở Teen

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
DU HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO TEEN

Du Học & Định Hướng Nghề Nghiệp Cho Teen

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
NHUNG QUY TAC GIAO TIEP VOI TEEN PHU HUYNH CAN BIET

Những Quy Tắc Giao Tiếp Với Teen Phụ Huynh Cần Biết

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
TAM SU VOI TEEN VE GIOI TINH TINH YEU HON NHAN

Tâm Sự Với Teen Về Giới Tính, Tình Yêu, Hôn Nhân

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
TÂM LÝ TUỔI TEEN & XỬ LÝ KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ

Tâm Lý Tuổi Teen & Xử Lý Khoảng Cách Thế Hệ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN CHO TEEN

Nuôi Dưỡng Tâm Hồn Cho Teen

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
17

5. Cha Mẹ Đồng Hành

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
doi thoai voi teen gioi tinh tinh yeu tinh duc

Đối Thoại Với Teen Về Tình Yêu Giới Tính Tình Dục

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

4. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, PHÁT TRIỂN SỚM (0 - 18 TUỔI)

VND1,500,000
10 Nguyên Lý Giúp Con Siêng Học

10 Nguyên Lý Giúp Con Siêng Học

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
4 phương pháp giúp con tư duy nhạy bén

4 Phương Pháp Giúp Con Tư Duy Nhạy Bén

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Cha Mẹ Hồn Nhiên

4. Cha Mẹ Hồn Nhiên

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
6 yếu tố giúp con thành công

6 Yếu Tố Nền Tảng Giúp Con Thành Công

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
KỸ NĂNG ÔN THI VÀ CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI

Kỹ Năng Ôn Thi Và Chuẩn Bị Trước Khi Thi

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
phương pháp giáo dục sớm

Phương Pháp Giáo Dục Sớm Dành Cho Con Từ 0 – 5 Tuổi

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
phương pháp học tập giúp con học giỏi

Phương Pháp Học Tập Giúp Con Học Giỏi

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

Có Thể Học Thử
Viết Văn Phong Phú

Viết Văn Phong Phú

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

5. DẠY CON NHÂN CÁCH

VND4,000,000
Dạy Con Nhân Cách Ngũ Tự Nhân

2. Dạy Con Ngũ Tự Nhân

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND900,000
Dạy Con Tinh Thần Trách Nhiệm

Dạy Con Tinh Thần Trách Nhiệm

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
20

Dạy Con Ý Chí – Nghị Lực

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
19

Dạy Con Tinh Thần Cương Trực

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
18

Giúp Con Trở Thành Người Tự Do

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
17

Dạy Con Trung Thực

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,500,000
16

Dạy Con Tình Yêu Thương

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
15

Dạy Con Về Lòng Tốt Và Chia sẻ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

6. KHÓA HỌC CHĂM SÓC CẢM XÚC BẢN THÂN

VND5,000,000
Trí Tuệ Cảm Xúc

7. Trí Tuệ Cảm Xúc

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
9 1

9. Dạy Con Trí Tuệ Cảm Xúc

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

7. KHÓA HỌC TĂNG KỸ NĂNG THUYẾT PHỤC

VND5,000,000
Tư Duy Phản Biện

6. Tư Duy Phản Biện

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
Dạy Con Tư Duy Phản Biện

8. Dạy Con Tư Duy Phản Biện

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

8. KHÓA HỌC KỸ NĂNG CHA MẸ DẠY CHO CON

VND1,500,000
Dạy Con Giải Quyết Vấn Đề

10. Dạy Con Giải Quyết Vấn Đề

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

KHÓA HỌC ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

Khóa học Miễn Phí
5 1

1. Kỷ Luật Không Nước Mắt

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND4,000,000
Dạy Con Nhân Cách Ngũ Tự Nhân

2. Dạy Con Ngũ Tự Nhân

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Cha Mẹ Am Hiểu

3. Cha Mẹ Am Hiểu

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Cha Mẹ Hồn Nhiên

4. Cha Mẹ Hồn Nhiên

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
17

5. Cha Mẹ Đồng Hành

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Tư Duy Phản Biện

6. Tư Duy Phản Biện

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

« » page 1 / 2

TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC

Quý vị nếu chưa biết bắt đầu từ đâu hãy học theo lộ trình “Bản Đồ Dạy Con Từ A – Z” mà cô Liên hướng dẫn
Có Thể Học Thử
DVDHM FULL COURSE

Đường Vào Đại Học Mỹ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

Sach ky luat khong nuoc mat tran thi ai lien

Ebook Kỷ Luật Không Nước Mắt

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
CCADC 2

Cho Con Ăn Đúng Cách

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

CHO CON AN DUNG CACH 2

Tài Liệu Cho Con Ăn Đúng Cách

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,250,000
Niềm Vui Hằng Ngày

Niềm Vui Hằng Ngày

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
DAY CON TU BAO VE

Dạy Con Tự Bảo Vệ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
PHONG TRANH TON THUONG TAM LY TUOI THO

Phòng Tránh Tổn Thương Tâm Lý Tuổi Thơ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
4 phương pháp giúp con tư duy nhạy bén

4 Phương Pháp Giúp Con Tư Duy Nhạy Bén

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
phương pháp giáo dục sớm

Phương Pháp Giáo Dục Sớm Dành Cho Con Từ 0 – 5 Tuổi

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
phương pháp học tập giúp con học giỏi

Phương Pháp Học Tập Giúp Con Học Giỏi

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
6 yếu tố giúp con thành công

6 Yếu Tố Nền Tảng Giúp Con Thành Công

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

Có Thể Học Thử
An Toàn Tài Chính Mỹ Ths. Trần Thị Ái Liên

An Toàn Tài Chính Du Học Mỹ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
Dạy con về tài chính

Dạy Con Về Tài Chính

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
Dạy con trí tuệ vượt khó

Dạy Con Trí Tuệ Vượt Khó

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
KỸ NĂNG ÔN THI VÀ CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI

Kỹ Năng Ôn Thi Và Chuẩn Bị Trước Khi Thi

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

day con nhan cach

Tài Liệu PDF Dạy Con Nhân Cách

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

Có Thể Học Thử
Viết Văn Phong Phú

Viết Văn Phong Phú

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

Khóa học Miễn Phí
5 1

1. Kỷ Luật Không Nước Mắt

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
NHỮNG RỐI LOẠN TÂM LÝ THƯỜNG GẶP Ở TEEN

Những Rối Loạn Tâm Lý Thường Gặp Ở Teen

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
DU HỌC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO TEEN

Du Học & Định Hướng Nghề Nghiệp Cho Teen

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND4,000,000
Dạy Con Nhân Cách Ngũ Tự Nhân

2. Dạy Con Ngũ Tự Nhân

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
NHUNG QUY TAC GIAO TIEP VOI TEEN PHU HUYNH CAN BIET

Những Quy Tắc Giao Tiếp Với Teen Phụ Huynh Cần Biết

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Cha Mẹ Am Hiểu

3. Cha Mẹ Am Hiểu

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
TAM SU VOI TEEN VE GIOI TINH TINH YEU HON NHAN

Tâm Sự Với Teen Về Giới Tính, Tình Yêu, Hôn Nhân

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Cha Mẹ Hồn Nhiên

4. Cha Mẹ Hồn Nhiên

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
TÂM LÝ TUỔI TEEN & XỬ LÝ KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ

Tâm Lý Tuổi Teen & Xử Lý Khoảng Cách Thế Hệ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
17

5. Cha Mẹ Đồng Hành

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN CHO TEEN

Nuôi Dưỡng Tâm Hồn Cho Teen

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Tư Duy Phản Biện

6. Tư Duy Phản Biện

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND5,000,000
Trí Tuệ Cảm Xúc

7. Trí Tuệ Cảm Xúc

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
Dạy Con Tư Duy Phản Biện

8. Dạy Con Tư Duy Phản Biện

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
9 1

9. Dạy Con Trí Tuệ Cảm Xúc

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,500,000
Dạy Con Giải Quyết Vấn Đề

10. Dạy Con Giải Quyết Vấn Đề

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,500,000
10 Nguyên Lý Giúp Con Siêng Học

10 Nguyên Lý Giúp Con Siêng Học

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,390,000
doi thoai voi teen gioi tinh tinh yeu tinh duc

Đối Thoại Với Teen Về Tình Yêu Giới Tính Tình Dục

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND900,000
Dạy Con Tinh Thần Trách Nhiệm

Dạy Con Tinh Thần Trách Nhiệm

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
20

Dạy Con Ý Chí – Nghị Lực

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
19

Dạy Con Tinh Thần Cương Trực

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
18

Giúp Con Trở Thành Người Tự Do

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
17

Dạy Con Trung Thực

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,500,000
16

Dạy Con Tình Yêu Thương

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
15

Dạy Con Về Lòng Tốt Và Chia sẻ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
Một năm đầu đời phát triển toàn diện

Một Năm Đầu Đời Phát Triển Toàn Diện

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

KHÓA HỌC DẠY CON NHÂN CÁCH

VND799,000
15

Dạy Con Về Lòng Tốt Và Chia sẻ

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND1,500,000
16

Dạy Con Tình Yêu Thương

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
17

Dạy Con Trung Thực

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
18

Giúp Con Trở Thành Người Tự Do

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
19

Dạy Con Tinh Thần Cương Trực

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

VND799,000
20

Dạy Con Ý Chí – Nghị Lực

Ths. Trần Thị Ái Liên
Sáng lập viên Bạn Của Bé

« » page 1 / 2