Coaching

office, coffee cup, desk-925806.jpg

ĐẶT CUỘC HẸN CÙNG ÁI LIÊN

Hãy dành ra 60 phút cùng Liên, Liên sẽ chỉ cho bạn thấy con đường của mình

Hãy để Liên lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu nhiều hơn về bạn. Sau đó, Liên sẽ gợi ý cho bạn những điều bạn có thể làm để thay đổi cuộc sống của mình một cách trọn vẹn.

✓ Bảo mật tuyệt đối

✓ Thành thật và Cởi mở

 Phí tư vấn: 150 $USD / 60 phút

Hàng ngàn phụ huynh đã được tư vấn và áp dụng thành công. Tôi tin quý vị cũng sẽ thành công!