Khóa học: Trí Tuệ Cảm Xúc Combo

2,500,000 

TTCX Combo Danh mục Từ khóa

Khoá học này dành cho bất cứ ai muốn phát triển Trí Tuệ Cảm Xúc, không riêng gì Cha Mẹ.

Khuyến khích các bạn trẻ từ 13 tuổi trở lên tham gia

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Hiểu đúng về cảm xúc

2. Những hiểu lầm tai hại về cảm xúc

3. Thế nào là người có trí tuệ cảm xúc?

4. Lợi ích của trí tuệ cảm xúc

5. Điều gì ảnh hưởng đến sự tăng/giảm trí tuệ cảm xúc?

6. Luyện tập trí tuệ cảm xúc cho bản thân

7. Áp dụng trí tuệ cảm xúc trong gia đình và công việc