DOWNLOAD EBOOK

bo-6-ebook- sach-khong-ten-danh-cho-cha-me

Bộ 6 Cuốn Ebook Không Tên Dành Cho Cha Mẹ, Liên dành tặng quý vị, bộ ebook được viết đầy đủ dựa trên chương trình Kỷ Luật Không Nước Mắt:

  • Ebook 1: Cam Kết Từ Chối Bạo Lực
  • Ebook 2: Quy Tắc Thưởng Phạt
  • Ebook 3: Nghệ Thuật Khen Chê
  • Ebook 4: Quy Tắc Ứng Xử
  • Ebook 5: Khủng Hoảng Tuổi Lên 2-3
  • Ebook 6: Hạ Hỏa
AVATAR

“Kỷ luật không nước mắt là cách giáo dục không bạo lực thể xác, cũng không bạo lực tinh thần,

Nhưng không có nghĩa là chiều chuộng mà là rèn luyện trong giới hạn và sự kiên trì.”

Trần Thị Ái Liên

Sáng lập viên Bạn Của Bé

Trân trọng

Trần Thị Ái Liên